FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt17/12/2007

Sekretessavtal

Hej! Jag är i färd med att starta upp ett företag. Jag har givetvis en affärsidé och det är där problemet uppstår. Jag måste nu delge min idé till andra personer som jag vill ha med i min verksamhet, d.v.s. min/a affärspartner/ers. Finns det möjlighet att genom skriftligt avtal förbjuda mina affärspartner att ”sno” idéen som jag presenterar? d.v.s. om de (efter att ha hört idéen) inte är intresserade av att vara med i den idé jag har. Alltså kan avtal skrivas för att förbjuda personer att ta min affärsidé, mina tankar och idéer, och starta upp egen verksamhet? Vad skall ingå i ett sådant avtal?

Lawline svarar

Hej! Till att börja med kan sägas att det är svårt att ge ett helt tillfredställande svar på din fråga. Detta eftersom då du väl har meddelat din affärsidé finns det alltid en risk att den sprids till allmänheten. Jag skulle vilja påstå att det finns två huvudsakliga sätt att bemöta detta problem på. För det första att minimera risken för att affärsidén sprids och för det andra att på förhand minimera den förlust som skulle uppstå om idén sprids. Att minimera risken för att affärsidén sprids går att göra genom upprättandet av ett avtal mellan dig och den person som du berättar iden för. Poängtera här att ett muntligt avtal är bindande men att det är svårt att bevisa att ett sådant har ingåtts. Ett skriftligt avtal skall för att vara giltigt vara undertecknat av båda parterna och det bör framgå var och när avtalet upprättades. I bevishänseende torde det också vara lämpligt att avtalet bevittnades av någon utomstående i den mån detta är möjligt. Lämpligast är om båda avtalsparterna har varsin kopia av original avtalet. Ett avtal som upprättats för att reglera konfidentiell information mellan två avtalsparter benämns vid sekretessavtal. I ett sådant avtal skall man särskilt lägga vikt vid ett par saker. Det bör framgå att du har en affärsidé som du skall och berätta om för den andra avtalsparten i hopp om att denna person skall bli din affärspartner. Det skall också framgå att han inte får föra vidare den information som han får ta del av och att han inte heller ensam får använda sig av affärsidén. Utöver detta bör du så långt som möjligt i sekretessavtalet formulera vad affärsidén går ut på utan att direkt uttala den. Detta ger dig en starkare bevisning utifall din tänkta partner skulle bryta mot avtalet. Ifall din avtalspartner bryter mot avtalet kan han komma att bli skadeståndskyldig. Det kan dock vara klokt att föra in något om eventuellt skadeståndsanspråk i själva avtalet för att poängtera att affärsidén har ett ekonomiskt värde för dig. Utöver detta kan sägas att du bör vara försiktig med till vem och hur mycket information du delger och utifrån detta väga risken av att din affärsidé kommer ut till allmänheten mot att den kanske annars stannar på idéstadiet och därmed inte förverkligas. Med vänliga hälsningar,
Mikael KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”