FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt29/11/2007

Reglering av ett aktiebolags inre förhållanden

Bildande av privat aktiebolag! Vi är 3 st som ska bilda ett privat AB (kupongbolag). Den ene går in med likvida medel, den andre med en maskin (apportegendom?) och den 3:e med sitt goda kontaktnät (och möjligtvis lite pengar). Min fråga är nu: Hur ska alla 3 vara garanterade samma inflytande vid alla större beslut trots skillnaderna i insats?

Lawline svarar

Hej, Vid nybildning av ett aktiebolag skall en slags konstitution för bolaget, en bolagsordning, upprättas. Via bolagsordningen kan aktiebolagslagens dispositiva regler åsidosättas. Bolagsordningen ger således en möjlighet att skräddarsy ett bolags inre förhållanden, exempelvis genom att bolagsordningen med bindande verkan kan ange olika majoritetskrav för olika beslut. På detta sätt kan Ni säkra samtliga delägares inflytande genom att ange höga majoritetskrav för viktiga beslut. Observera dock att detta är mindre effektivt vid en eventuell framtida konflikt, eftersom verksamheten då kan blockeras av en minoritet av aktieägarna. En annan möjlighet är att dela in aktierna i olika aktieslag, exempelvis A - och B - aktier, med olika rättigheter beträffande andel i vinst. På detta sätt kan Ni balansera skillnader i kapitalinsats samtidigt som den enskilde aktieägarens inflytande inte påverkas. Även rösträtten kan regleras - så att vissa aktier kan ha upp till tio gånger så högt röstvärde som andra aktier. Utgivandet av aktier med olika rätt kan kombineras med ett konverteringsförbehåll. På detta sätt kan aktier med speciella rättigheter efter en viss period omvandlas till vanliga aktier. Regler om bolagsordningens utformning hittar Ni http://www.lagen.nu/2005:551#K3 Regler om olika aktieslag och konvertering hittar Ni http://www.lagen.nu/2005:551#K4P1 En annan möjlighet är att reglera utövandet av rösträtten via aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal är mer flexibelt än en reglering via bolagsordningen, men gäller endast mellan parterna i avtalet, och således inte alltid mot en ny delägare i bolaget. En reglering via aktieägaravtal bör göras effektiv genom att ett bestämt vite utgår vid avtalsbrott. Eftersom det är svårt att förutse alla konsekvenser av en viss utformning av en bolagsordning eller ett aktieägaravtal, råder jag Er att kontakta en jurist, revisor eller annan sakkunnig vid utformningen av dessa handlingar. Med vänlig hälsning
David KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000