FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt18/12/2007

Överklagande av dom.

Är inbegripen i en hästtvist där vi stämt motparten och kräver hävning av köp. En tid för huvudförhandling är utsatt.Den förberedande förhandlingen gav inget. Om vi "vinner" där(i huvudförhandl.), kan motparten per automatik överklaga till hovrätten. Ärendet gäller en häst värd 80.000 plus en del omkostnader. Finns det någon gräns eller något annat faktum som gör att en överklagan ej godkännes? Har förstått att en ev. överklagan till hovrätt drar ut på tiden och vi står med en häst som kostar pengar varje månad och skall skötas dagligen!

Lawline svarar

Hej! Om du vinner i tingsrätten och domen vinner lag kraft vilket tar tre veckor, är målet slut. Om din motpart sänder in sitt överklagande innan domen hinner vinna laga kraft, blir det en rättegång i hovrätten, om ni inte träffar en förlikning innan dess. Hade det ni tvistade om varit mindre värt än ett halvt prisbasbelopp, ca 20 000 kronor hade det enligt, Rättegångsbalken, RB 49 kap 12 § hade det krävts prövningstillstånd för att föra upp målet i hovrätten, vilket i praktiken är svårt att få. Med vänlig hälsning
Fredrik HanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?