FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/12/2007

Tjänstledighet för att pröva annat arbete

Kan man ta tjänstledigt enskilda dagar för att prova annat arbete?

Lawline svarar

Hej Tjänstledighet regleras enligt olika lagar och förordningar om ledighet samt i kollektivavtal. Det finns ingen allmän rätt till tjänstledighet i Sverige, utan rätten gäller bara vissa särskilda fall. Dessa är bland annat föräldraledighet, studieledighet, ledighet för att starta egen näringsverksamhet samt för vård av närstående. I övrigt är det upp till arbetsgivaren att göra en bedömning i varje enskilt fall. Privatanställda har således ingen laglig rätt till tjänstledighet i syfte att prova annat arbete, däremot finns det vissa kollektivavtal som i rehabiliteringssyfte ger ledighet för att prova nytt arbete. För anställda inom staten finns regler som anger att dessa har rätt att prova annan statlig tjänst i högst sex månader. Väljer du som arbetstagare att starta eget företag, så finns det däremot en lag som reglerar denna tjänstledighet. Tjänstledigheten är maximerad till sex månader, under förutsättning att den anställde inte startar en konkurrerande eller förtroendeskadande verksamhet (vilket är upp till arbetsgivaren att avgöra). Denna rätt gäller för dem som varit anställda under de senaste sex månaderna eller i minst tolv månader under de senaste två åren. En anmälan ska göras minst tre månader före ledighetens början. Senast en månad efter anmälan ska arbetsgivaren meddela sitt beslut. Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet hittar du http://lagen.nu/1997:1293 . Som det ser ut får du, om du vill vara ledig enskilda dagar för att prova annat arbete, förlita dig på din arbetsgivares goda vilja. Om du är bunden av kollektivavtal kan det dock finns ytterligare regler om rätt till ledighet, med eller utan lön, i kollektivavtalet. Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”