FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/11/2007

Omplacering av arbetstagare

Arbetsrätt/omplacering Vårt företag planerar att organisera om och i och med detta kommer en tjänst (exportansvarig) att försvinna pga arbetsbrist. Personen som har denna befattning idag har jobbat länge på företaget. Ledningen kan tänka sig erbjuda den exportansvarige en ny tjänst som försäljningsassistent, en nyinrättad befattning. Hur fungerar omplaceringen i praktiken? Hur ska man gå tillväga?

Lawline svarar

7 § Lagen om anställningsskydd säger att en uppsägning måste vara sakligt grundad. Det som blir aktuellt för er, förutsatt att arbetsbrist verkligen är för handen, är att uppsägningen inte är sakligt grundad om omplacering varit möjlig. För att uppfylla detta krav måste det arbete som in erbjuder arbetstagaren vara något så när likvärdigt med det denna hade innan. I ert fall beror det alltså lite på hur stor skillnaden är mellan att vara exportansvarig och försäljningsassisten och då ser man på faktorer som lön, arbetsuppgifter och liknade omständigheter som rör anställningen. Omplaceringsskyldigheten som ni har är dock inte hur långtgående som helst, det krävs att arbetstagaren är kvalificerad för det nya jobbet och att det är praktiskt möjligt att omplacera denna. I ert fall, då en ny tjänst inrättats, bör ni ha uppfyllt de kraven som ställs i 7 § och detta betyder i princip att om inte arbetstagaren godtar omplaceringen har ni saklig grund att säga upp denne. Lättast i ert fall vore att föra en dialog med arbetstagaren. Berätta vilka rättigheter till omplacering denna har och att ni tillsatt en ny tjänst som denne kan få, vilket inte tillhör det vanliga. Ni bör då också meddela arbetstagaren om att ni troligtvis har saklig grund till uppsägning om denne inte godtar omplacering. Återkom gärna om ni undrar något mer konkret. För att läsa den aktuella lagtexten klicka http://lagen.nu/1982:80. Med vänliga hälsningar
Marcus GlimbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000