FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 12/11/2007

Oklarheter kring anställningsform samt utebliven lön

Fråga angående arbetsrätt. Min arbetsgivare blåste mig när jag jobbade som servitris på hans restaurant. Han vägrade ge mig ett kontrakt och när jag krävde detta sa han upp mig utan lön. Nu i efterhand hävdar han att jag var provanställd och skulle endast ha en liten lön. 63 kronor i timman var denna lön. Jag skulle även endast få betalt för de timamr han ansåg att jag arbetat, inte de timmar som finns i liggaren då denna inte är relevant, Nu i efterhand ahr han lovat att betala mig 63 kr á 55 timmar istället för normal lön 95 kr för de 85(!) timmar jag arbetat. Dessa pengar skulle jag fått för två veckor sedan? Inte sett röken av dom... Hur gör jag nu?

Lawline svarar

Eftersom du vänt dig till oss på Lawline förutsätter jag att du inte är fackligt ansluten. Skulle du vara det har du nämligen möjlighet att få hjälp av din arbetstagarorganisation med den här typen av frågor. För det första gäller att din anställning skall betraktas som en tillsvidareanställning om inte du och din arbetsgivare uttryckligen har kommit överens om något annat, 4 § lagen om anställningsskydd (LAS). Din arbetsgivare kan således inte i efterhand hävda att den anställning du påbörjat varit på prov om han inte redan från början klargjort detta. Om din anställning kan jämställas med en tillsvidareanställning enligt ovan måste din arbetsgivare ha saklig grund för att få säga upp dig, 7 § LAS. Endast det faktum att du krävt att få ett anställningskontrakt borde inte kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Dock kan samarbetsproblem mellan en arbetsgivare och en anställd utgöra saklig grund men i regel endast då det rör sig om en småföretagare. I ditt fall verkar det dock vara arbetsgivaren som har skulden till att problem uppstått. Om din anställning kan jämställas med en tillsvidareanställning och saklig grund inte föreligger enligt ovan ha du rätt till uppsägningstid om en månad, 11 §. Under denna uppsägningstid har du också rätt till lön, 12 §. För det andra så gäller att din arbetsgivare inte har rätt att ensidigt besluta om dina lönevillkor då dessa inte uttryckligen reglerats då du påbörjade din anställning. Istället används sedvänja och bruk för att bedöma vilken lön du kan anses ha rätt till. Detta har samband med att kollektivavtalen har så pass stor utbredning i Sverige. Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal bör det anses överenskommet mellan er att du skulle få den lön som det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet anger för din typ av arbete. Detta skydd får du alltså trots att du inte själv är fackligt ansluten. Om det visar sig att din arbetsgivare inte har haft saklig grund för att säga upp dig kan du väcka talan hos tingsrätten om att uppsägningen skall ogiltigförklaras, 34 §. Skulle domstolen bedöma att uppsägningen ska ogiltigförklaras är din arbetsgivare skyldig att låta dig fortsätta arbeta, 37 §. Skulle han vägra är han skyldig att utge skadestånd med 16 månadslöner, 39 §. Du kan också väcka talan om skadestånd hos tingsrätten, 38 §. Din arbetsgivare är skyldig att utge den lön du tjänat ihop genom ditt arbete. Då du borde ha haft rätt till uppsägningstid har du även gått miste om din uppsägningslön och skadestånd borde kunna krävas också i detta fall. Det finns också möjlighet för dig att kräva skadestånd för den kränkning som din arbetsgivares handlande har inneburit för din del. Om du skulle vinna en domstolstvist mot din arbetsgivare är han dessutom skyldig att ersätta dina rättegångskostnader. Jag råder dig dock att diskutera din situation mer i detalj med någon med juridisk kunskap för att närmare kunna bedöma just dina chanser att vinna framgång i en framtida domstolstvist. Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du en länk till lagen om anställningsskydd http://lagen.nu/1982:80. Vänligen,
Alexandra DahlénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?