FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt12/11/2007

Påföljd vid avtalsbrott ang. utekonsert?

Vilka påföljder kan göras gällande om A träffat avtal med B om att få låna mark till en utekonsert och B inte håller avtalet vilket gör att A får ställa in konserten som han redan annonserat?

Lawline svarar

Hej! Detta är en avtalsfråga, och vad som således reglerar den uppkomna situationen är vad som kan anses blivit avtalat mellan A och B. Det kan dock hända att denna situation över huvud inte har reglerats i avtalet, och då får man falla tillbaka på allmänna avtalsrättsliga principer. Det är svårt att i detalj redogöra för situationen när man har ytterst begränsad information att tillgå, men så som jag tolkar det anser jag att huvudsyftet med avtalet just varit att tillhandahålla mark för en konsert. Att då motparten bryter mot detta och inte alls tillhandahåller marken anser jag vara ett väsentligt kontraktsbrott och torde kunna resultera i skadestånd motsvarande dina förluster. Därav är en annan fråga om du skall tillerkännas ersättning för det sk. positiva eller negativa kontraktsintresset, dvs. om skadeståndet skall sätta dig i samma ställning som om avtalet hade uppfyllts på ett riktigt sätt eller om det skall försätta dig i samma ställning som om något avtal aldrig hade ingåtts. Huvudregeln är att man får ersättning för det positiva kontraktsintresset, men det finns undantag som varierar från fall till fall. Det har även betydelse vilket eller om båda yrkas i en eventuell framtida process. Oavsett detta, om svårigheter att skilja mellan det positiva och negativa kontraktsintresset är dock huvudregel att den skadelidande har rätt till ersättning ända upp till den vinst som han skulle ha gjort om avtalet blivit riktigt fullgjort. Du torde således även ha rätt att häva avtalet och i samband med detta utkräva skadestånd. Svårigheterna kan dock ligga i att bevisa att något avtal har ingått och därefter bevisa vad som ansetts har blivit avtalat. Med vänlig hälsning,
Peter AhlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000