FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt16/12/2007

Storlek på insats till bostadsrättsförening

Jag har skrivit ett hyresavtal för tillträde av en bostadsrättförening. Har jag möjlighet att köpa lägenheten för samma pris eller för marknadspris?

Lawline svarar

Enligt Bostadsrättslagen, BRL 2 kap 8§, som du hittar http://www.lagen.nu/1991:614, har du rätt att bli medlem i bostadsrättsföreningen i samband med ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Enligt BRL 7 kap 14§ skall varje medlem betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Av det sagda kan jag säga att du bör se till att bli medlem i bostadsrättsföreningen om du inte redan är det samt att du sedan ska betala en insats till föreningen i samband med ombildningen. Det du ska då betala in insatsen till föreningen under samma förutsättningar som föreningens övriga medlemmar Med vänlig hälsning.
Fredrik HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”