Felaktig boyta vid köp av bostadsrätt: friskrivning

2006-04-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har köpt en bostadsrätt för tre månader sedan. Lägenheten skulle vara 124 kvadratmeter enligt uppgift från bostadsrättsföreningen. I kontraktet står: "Denna area kan av olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser arean vara av betydelse bör därför vidta en uppätning". Jag har mätt enligt de regler som finns och får arean till ca 115 kvadratmeter, dvs cirka 8 kvadratmeter mindre än angiven area. Med avseende på chanserna att vinna en tvist, är det värt att gå vidare med detta? Med vänliga hälsningar Emma
SVAR
Hej Emma!
Ditt problem är svårt att svara på med precision. Det finns rättsfall som avgjorts på samma område, dvs. när felaktig yta angivits vid köp av bostadsrätt. I dessa två hovrättsfall som jag refererar till har köparen fått rätt i slutändan, med prisavdrag som effekt.
Vad som komplicerar Ditt fall är den ansvarsfriskrivning som står i Ditt kontrakt. Generellt sett tenderar domstolarna att ta fasta på den sortens klausuler, då de ses som en slags befästelse av avtalsfriheten. Bostadsrätt ses som lös egendom, och den tillämpliga lagen är 1905 års Köplag. Därför är avtalsfriheten mer vidsträckt än vid konsumentförhållanden.
För att sätta klausulen ur spel borde Du nog företagit uppmätning innan Du genomförde köpet av lägenheten, och omförhandlat köpesumman med denna utgångspunkt. Med tanke på klausulen i kontraktet bedömer jag chanserna att lyckas med denna tvist som små.
Mvh
Jesper J Silow
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1435)
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?
2021-10-29 Privatleasing av bil, tredje part värderar
2021-10-27 Varför måste man skriva sin underskrift då man returnerar en vara och vad händer om man inte gör det?

Alla besvarade frågor (97307)