FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/10/2007

Anställningstid vid uppsägning pga arbetsbrist

Hur långt tillbaka i tiden får man tillgodoräkna sig anställningstid vid varsel om uppsägning pga arbetsbrist? Om man har arbetat hos samma arbetsgivare under 10år och sedan arbetat hos en annan arbetsgivare under 3år och efter det återgår i arbete hos sin första arbetsgivare i ytterligare 5år. Får man då tillgodoräkna sig de första 10 årens anställning? 10+5 = 15år Om man arbetar på tidsbegränsade vikariat så händer det att man arbetar både korta och långa perioder och tiden som förflyter mellan alla dessa vikariat varierar från bara några dagar till ett par månader. Hur sammanhängande måste perioden vara? Jag har sökt information om svar på mina frågor i lagtexten till LAS men hittar inget som svar på dessa frågor. MvH

Lawline svarar

Hej, Enligt 22 § lagen om anställningsskydd (LAS) bestäms turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist genom att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Utgångspunkt för beräkningen är varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Du får således tillgodoräkna dig samtliga perioder som du varit anställd hos din arbetsgivare, oavsett när i tiden de ägt rum och hur länge de varat. Anställningens art och omfattning saknar i princip betydelse vid beräkning av anställningstiden. Anställningar på deltid och tidsbegränsade anställningar (t.ex. vikariat) räknas på samma sätt som anställningar på heltid och fasta anställningar. Det bör uppmärksammas att det är den med kortast anställningstid inom den aktuella driftsenheten, eller om kollektivavtal finns, den med kortast anställningstid inom det aktuella avtalsområdet inom driftsenheten som får gå först. Tänk på att undantag från turordningsreglerna får göras vid följande tre tillfällen, • arbetsgivaren har tio eller färre än tio anställda (arbetsgivaren får undanta två arbetstagare) • arbetstagaren har inte tillräckliga kvalifikationer för de omplaceringsmöjligheter som finns inom företaget (alltså inte inom driftsenheten i detta fall) • turordningsreglera har avtalats bort genom kollektivavtal Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du en länk till lagen om anställningsskydd http://www.lagen.nu/1982:80. Vänligen,
Alexandra DahlénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”