FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 26/10/2007

Ersättning för frivillig uppsägning

Min arbetgivare har kallat mig på möte och vill att jag slutar min anställning. Dom vill göra upp i godo men erbjuder mig dåliga villkor. Jag har en fast anställning och arbetsmarknaden ser inte ljus ut för min arbetsroll, jag måste således skola om mig. Jag har begärt 8 månaders lön och går då med på att sluta på dagen. Arbetsgivare vill ge mig 3 månaders lön(min uppsägningstid) och arbetsfrihet. Det känns hemskt olustigt att återgå i tjänst efter detta förslag från arbetsgivaren. Har jag någon laglig rätt mot arbetsgivaren i detta fall eller kan dom förseslå att jag slutar och sedan bara låta mig återgå i tjänst efter ett tämligen snålt bud. Arbetssituationen blir ohållbar iom arbetsgivarens tydliga uttalande om min fortsättning i firman.

Lawline svarar

Hej! Enligt Lagen om ansällningsskydd kan uppsägning ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. För att uppsägningen ska vara giltilig krävs att det finns saklig grund. Utifrån din fråga verkar det inte som att det finns någon saklig grund och därför vill arbetsgivaren få dig att sluta frivilligt. Om du inte accepeterar arbetgivarens bud kan arbetsgivaren inte få dig att sluta. Därmed ligger nu bollen hos Er. Jag förstår att arbetssituation känns olustig med tanke på att arbetsgivaren inte vill ha Er kvar, samtidigt har ni dock inga andra rättigheter än fortsatt anställning. Jag hoppas att situationen bli bättre! Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare