FrågaSKATTERÄTTÖvrigt28/10/2007

Bilförmånsvärde vid flera tjänstebilar

Hej ! Jag driver ett AB och har en tjänstebil som jag betalar förmånsvärde på. Om jag köper ännu en bil blir jag påförd förmånsvärde även på den. Bägge bilarna skulle används av mig som företagsledare. Om jag skall betala endast på en bil är det då den med högst förmånsvärde?

Lawline svarar

Hej! Uttag i form av användande av bil som ingår i näringsverksamhet skall beskattas enligt bilförmånsreglerna (se http://www.lagen.nu/1999:1229#R427 i 22:7 IL ). Ni kommer att få en förmån även av den nya bilen. Hur sker då beräkningen av förmånsvärdet? I Skatteverkets allmänna råd SKV A 2006:34 (se http://www.skatteverket.se/rattsinformation/allmannarad/2006/skva200634inkska.4.3dfca4f410f4fc63c8680008044.html ) finns följande att läsa under rubriken "Byte av bil": "Om den anställde under en månad använder bilar med olika förmånsvärden bör förmånens värde beräknas efter den bil som den anställde disponerar längst tid under månaden. Om den anställde under en månad använder bilar med olika förmånsvärden lika länge, bör förmånens värde beräknas som ett genomsnitt av förmånsvärdena för dessa bilar." Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo