FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt17/10/2007

Är en ideell förening en juridisk person?

Jag är ordförande i en ideell förening som driver ett katthem i hyrda lokaler. Vi har kommunens godkännande och tillstånd för lokal och verksamhet. Vi har innehållit hyresbetalnigar en tid för att få värden att åtgärda brister som lovats men inte genomförts. Vi hotas av vräkning men KFM är inte involverad. Vräkning skulle medföra medverkan av polis och kommun (tillsynsmyndighet, djurhållningslagen). Frågor: 1. Är en ideell förening en juridisk person ? 2. Kan en enskild person bli gjord ansvarig för föreningens skuld ? 3. Hur förhindrar man vräkning ?

Lawline svarar

Hej, En ideell förening är som huvudregel en juridisk person. Då det inte går att registrera en ideell förening så krävs det att vissa formkrav är uppfyllda för att den skall erhålla rättskapacitet. Föreningen skall ha stadgar (avtal) där den gemensamma målsättningen och ändamålet är formulerad (skriftlighet är dock inget krav). Den skall ha en styrelse, firma och bestå av minst 3 medlemmar. En ideell förening som uppfyller ovan nämnda krav kan själv ikläda sig rättigheter respektive skyldigheter. Därmed svarar föreningen själv för sina ingångna avtal och eventuellt uppkomna skadeståndsanspråk. Personligt ansvar för fysiska personer förekommer i princip inte. Men skulle en styrelseledamot uppsåtligen eller av vårdslöshet genom att överträda stadgarna eller annars vid fullgörandet av sitt uppdrag förorsaka föreningen skada, så kan han/hon bli tvungen att ersätta den. Detsamma gäller om företrädaren genom en straffbar handling har orsakat tredje man en förmögenhetsskada. Uppfyller föreningen inte kraven som ställs på en juridisk person, uppkommer personligt ansvar för de personer som deltagit i varje enskild handling. Försenade betalningar är något man ser allvarligt på och det kan utgöra grund för vräkning (förverkande). Möjlighet till rättelse finns dock även om problemet är långt gånget. Rättar ni er (dvs. betalar) innan hyresvärden säger upp avtalet i förtid så kan ni inte skiljas från lokalen på den grunden. Har hyresvärden sagt upp avtalet kan ni inte heller vräkas om ni deponerar pengarna hos länsstyrelsen inom 2 veckor från det att ni underrättats om att ni på följande sätt kan få tillbaka lokalen. Detta följer att 42-44 §§ Hyreslagen. http://www.lagen.nu/1970:994#R70. Jag rekommenderar er dock oavsett att så fort som möjligt nedsätta det sammanlagda beloppet hos länsstyrelsen så att inga onödiga problem uppstår. Vid sådana här tvister skall man som hyresgäst alltid deponera den delen av hyran som man tycker att man har rätt att sätta ned hos länsstyrelsen. I följande fall kan man inte bli vräkt på grund av obetald hyra. Vänligen
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”