FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt03/11/2007

Aktieägaravtal

Hej! En av delägarna i vårt aktiebolag vill delvis köpa ut oss andra. Just nu äger vi 1/3 var. Kan vi försäkra oss om förköpsrätt, samtycke till nya ägare och förhindra likvidation på något sätt? Mycket av detta kan ju regleras i bolagsordningen - men den kan han ju ändra om han äger mer än en två tredjedelar. Skulle ett aktieägaravtal fungera här? Hur ska ägarbilden se ut för att ett aktieägaravtal ska vara giltigt?

Lawline svarar

Tack för din fråga! Ett aktieägaravtal innebär att aktieägarna avtalar om olika inbördes relationer. Det kan t.ex. vara om hur verksamheten i bolaget ska bedrivas eller om de olika organen. Skillnaden mot att något regleras i bolagsordningen är att vid ett aktieägaravtal blir inte bolaget bundet. Det krävs att bolaget går med som en part för att det ska bli bundet. Det som avtalas mellan parterna i ett aktieägaravtal blir inte bindande för bolagsstämman eller bolagsstyrelsen. Istället kan man komma överens om hur de som ingått aktieägaravtalet ska rösta i ev viss fråga på bolagsstämman. I aktieägaravtalet går det att avtala om förutsättningar för överlåtelse av aktier. Det som är viktigt att tänka på är att vid den här typen av klausuler som reglerar överlåtelser kan jämkas enligt 36 § Avtalslagen om de är oskäliga. Du hittar den http://www.lagen.nu/1915:218. I 4 kap. 8 § Aktiebolagslagen finns regler om samtyckesförbehåll vid överlåtelse av aktier och 4 kap. 18 § reglerar förköpsförbehåll. Du hittar Aktiebolagslagen http://www.lagen.nu/2005:551#K4. Det är möjligt att ta in den här typen av förbehåll i bolagsordningen. Om en överlåtelse sker i strid med förbehållen är den ogiltig. Det ni bör göra är att avtala i ett aktieägaravtal hur samtyckes- eller förköpsförbehåll ska regleras i bolagsordningen. Då blir den överenskommelsen bindande för parterna om hur det ska gå till. Att avtala om att ett bolag inte ska gå i likvidation är inte möjligt eftersom det inte går att styra om det ska göra det eller inte. Det finns inga krav på ägarbilden för att aktieägaravtalet ska vara giltigt. Ni bör fundera på om ni ska sälja era andelar eftersom det finns en risk om att ni inte kommer att kunna hindra de beslut som majoritetsägaren tar. Det kan vara bra att ta hjälp av en jurist vid utformning av avtal och för rådfrågning. Vänliga hälsningar
Anna MannRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000