FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt06/11/2007

Muntligt avtals ogiltighet

Hej! Vi har sålt sommarstugan och kom överens om att jag skulle få lite mer än hälften trots att det inte är skrivet så. Nu säjer min ena kusin att "det blev så bråttom så hon hann inte tänka" (på nästan en månad) och försöker bestrida sitt ja och vill att jag ska få 100.000 mindre. Men både hennes bror och mäklaren säjer att dom skulle kunna svära på bibeln i den frågan, och mäklaren och jag har dessutom talat om detta vid 3 tillfällen. Kan hon skylla på att hon "fick bråttom"? Mäklaren säjer han är villig att vittna i rätten om jag skulle vilja dra upp det. Vad tror du utslaget skulle kunna bli? Muntligt avtal gäller väl? Med vänlig hälsning!

Lawline svarar

Hej! Visst gäller muntliga avtal. I ditt fall verkar det ju inte heller som det skulle bli några problem för dig att bevisa vad ni kommit överens om. Jag utgår dock ifrån att ni redan har sålt sommarstugan, och nu endast är oense om hur ni ska fördela pengarna - om det rör sig om själva försäljningen krävs nämligen skriftligt avtal enligt jordabalken 4 kapitlet 1 §. Den ogiltighetsgrund som närmast skulle kunna bli aktuell när det gäller din kusins påstående att det gick lite fort när ni slöt avtalet är väl ockerbestämmelsen i 31 § avtalslagen (som finns http://www.lagen.nu/1915:218#p31 ), som innebär att ett avtalet kan ogiltigförklaras om du utnyttjade hennes ” trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning” i samband med att ni bestämde hur ni skulle fördela pengarna. I praktiken skulle det väl främst kunna vara aktuellt om du till exempel var påstridig och försökte stressa fram ett beslut, särskilt om hon samtidigt hade personliga angelägenheter att se till. I normalfallet har jag svårt att se att ogiltighet skulle bli aktuellt, åtminstone att döma av vad du berättar. I övriga kan det förstås tänkas, om ni gick till domstol, att domstolen skulle jämka ert avtal i enlighet med 36 § avtalslagen (se http://www.lagen.nu/1915:218#p36). Du nämner inte hur stor den totala summan var, eller varför ni bestämde att du skulle få mer än hälften. Om 100 000 kr är en stor del av hela försäljningsintäkten och det inte finns någon riktig anledning till att du skulle få mer pengar än din kusin (utöver att ni kom överens om det), kan det kanske tänkas att domstolen skulle tycka att det är oskäligt följa ert avtal fullt ut. Det är väldigt svårt för mig att uttala mig om hur utslaget skulle bli utan att känna till alla omständigheter, men jämkning är ju inte något som sker lättvindigt eller regelmässigt, så din kusin skulle i alla fall behöva visa en bra anledning till att avtalet är oskäligt för att jämkning skulle kunna komma i fråga. Sammanfattningsvis tycker jag, utefter vad du berättar, att det låter som att du skulle ha en bra chans att ”vinna” om du skulle välja att gå till domstol. Förhoppningsvis kanske din kusin ger med sig, åtminstone så mycket att ni kan kompromissa er fram till en förlikning, om du berättar att du funderar på att gå till domstol. I så fall kan du ju slippa en långdragen process. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000