FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/11/2007

Sedvanligt underhåll och kompensation

Under större delen av sommaren pågick gårdsrenovering vilket fick till följd att jag och min make inte kunde använda vår uteplats. Det gick inte ens att ställa ut en stol. Nu vägar värden att kompensera för detta.

Lawline svarar

Hej! Som hyresgäst, vilket jag antar att ni är, kan normalt inte räkna med ersättning för olägenheter som är kopplade till ett sedvanligt underhåll. Uthyraren har ett ansvar för att se till att rutinmässigt underhåll görs, det kan vara allt från att måla fasaden, till ett stambyte. Det är inte ovanligt att det i ett hyreskontrakt står en klausul om att hyresgästen inte äger rätt till kompensation för underhållsarbete. Det går dock att avtala med bindande verkan om att kompensation skall utgå. se 12 kap 16 § 3 st Jordabalken www.lagen.nu/1970:994 . Det finns rättsfall som har medgivit kompensation men det har då varit fråga om flera mycket omfattande arbeten samtidigt. Frågan i detta rättsfall NJA 2002 s.378 handlade om vad som kunde anses vara sedvanligt underhåll. För att ni ska kunna räkna med att kräva någon kompensation måste ni alltså kunna visa på att detta inte är att betrakta som ett sedvanligt underhåll. (Under förutsättning att kontraktet anger att kompensation inte ska utgå för sedvanligt underhåll eller motsvarande) Med vänlig hälsning,
Rådgivare