FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt05/10/2007

Skydda en idé

Hej! Jag har en idé som jag vill presentera för några företag. Hur ska jag gå till väga för att beskriva idéen utan att riskera att den används utan mitt samtycke? Hur ska jag bevara upphovsrätten?

Lawline svarar

Hej, Det beror på omständigheterna. Vad är det du vill skydda? Rör det sig om upphovsrätt (musik, konst eller litterära verk m.m.) äger detta ett skydd i och med verkets tillkomst. Är det en uppfinning kan denna patenteras. Detta registreras hos patent och registreringsverket. Rör det sig om en affärsidé eller liknande kan detta inte ges ett generellt skydd. Ett alternativ är dock att skriva ett avtal där företaget binder sig att själva låta bli att använda din idé eller sprida vad som framkommer under mötet vidare. Ett sådant avtal behöver inte följa några särskilda formkrav. Det bör dock vara skriftligt och så tydligt som möjligt i händelse av tvist. Med vänlig hälsning
Simon CarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?