FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt21/09/2007

Köpares undersökningsplikt

Hej, I maj 07 köpte vi fastighet vilken vi inspekterade. Vid tillträdet av fastigheten i Augusti 07 noterade vi ett antal fel på framförallt badrumskakel samt på vitvaror. Dessa fel påpekades till säljaren och mäklaren som även inspekterade fel/brister. Vi har ställt anspråk om ersättning från säljaren som nu inte vill ersätta, vi har ännu inte ställt några finansiella krav då vi väntar på fackmans utlåtande. Säljaren har via jurist informerat att de inte tänker stå för några kostnader. Hur driver man detta utan att själv sitta med svartepetter och få betala själv ?

Lawline svarar

Hej, så som jag uppfattar situationen så har Ni i maj gjort en första undersökning av fastigheten, därefter skrivit på köpeavtalet och sedan vid tillträdet i augusti meddelat säljaren om felen. Regeln om köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp finns i Jordabalken 4 kap 19 § andra stycket som Du hittar http://www.lagen.nu/1970:994#K4P19 . Undersökningsplikten innebär att köparen inte får åberopa fel som varit möjliga att upptäcka vid en normal undersökning. Fel på badrumskakel och vitvaror är sannolikt sådana fel som hade kunnat upptäckas vid en normal undersökning av fastigheten eftersom de vanligtvis är synliga. För att ett fel skall kunna åberopas krävs att det inte varit upptäckbart, ett så kallat dolt fel. Så som jag uppfattar omständigheterna är därför mitt råd till Er att inte driva denna process vidare då möjligheterna till framgång verkar vara små. Om det är så att jag har missuppfattat någon del av omständigheterna så hör gärna av Er igen med en ny fråga! Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000