Samtycke vid annans bild i reklam?

FRÅGA
Vi har tänkt att under 2008 använda en annons med en bild med några idrottsutövare på. Krävs godkännande av de personerna som är med på bilden? Fokus är på idrottsutövandet som sådant och inte personerna. De är inte kända för den allmäna massan men inom den sport som de utövar (Beach volley).
SVAR

Enligt 1 § lag om namn och bild i reklam får inte näringsidkare i sin marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda annans bild utan personens samtycke. Det spelar således inte någon roll om personen ifråga är känd eller inte.I begreppet ”näringsidkare” ingår i detta fall anställda och även andra som handlar på näringsidkarens vägnar.

Det framgår inte vad för slags verksamhet ni sysslar med eller vad exakt det är ni vill marknadsföra vilket gör detta svårbedömt, men troligtvis krävs ett samtycke.Lag om namn och bild i reklam hittar du härMed vänlig hälsning

Andreas Heed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (120)
2020-05-07 När får det ske en avbildning som används i reklam?
2020-04-28 Är det lagligt för butiker att annonsera om rea när det finns ett väldigt litet antal produkter?
2020-01-03 Bild på mig i reklam utan mitt samtycke
2019-12-09 Ersättning enligt 3 § lag om namn och bild i reklam

Alla besvarade frågor (81677)