FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/09/2007

Hyresrättens förverkande

Jag har en hyresgäst i min 2 familjsvilla. Denna är nu starkt mistänktänkt för stöld i min del av boendet och det är polisanmält. Han uppträder dessutom sexuelt kränkande mot både vuxna och ungdommar i huset . Kan jag säga upp hyresavtalet??

Lawline svarar

Hej! Utifrån att ha läst din fråga vet jag inte om jag ska uppfatta det som att din hyresgäst hyr en del av ditt hus eller om han hyr ett helt eget hus bredvid ditt. Då skillnaden har viss betydelse ur ett rättsligt perspektiv kommer jag ge dig två olika svar beroende på hur det ligger till. Vi börjar med situationen att din hyresgäst bor i en del av din villa. Vilket då innebär att hans boendeyta kan anses utgöra en del av din egen bostad. Gällande just dessa situationer finns det en speciell lagregel. Denna hittas i Hyreslagen 12 kap 45§ 3p. Se. http://lagen.nu/1970:994. Det framgår av lagregeln att en hyresgäst som bor i en del av upplåtarens egen bostad inte har något besittningsskydd. Besittningsskyddet i hyreslagen innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet vid avtalstidens utgång, vare sig det beror på uppsägning eller att avtalet löper ut. Då din hyresgäst i denna situationen inte har något besittningsskydd så har du rätt att säga upp avtalet omedelbart och han har inte rätt att förlänga avtalet. Om vi istället utgår från situationen att din hyresgäst hyr ett helt hus bredvid ditt så ser situationen ut som följer. Till att börja så har hyresgästen i detta fall ett ursprungligt besittningsskydd. Men med tanke på det allvarliga beteende som din hyresgäst ägnat sig åt så bör detta kunna anses utgöra grund för förverkande av hyresrätten. Den typen av störningar som din hyresgäst utsätter sin omgivning är av den arten att de inte skäligen bör tålas. Gällande mindre allvarliga störningar så har hyresvärden en skyldighet att ge hyresgästen ett antal tillsägelser samt informera socialnämnden i kommunen om vad som pågår. Men då jag anser att de störningar som ni utsätts för verkar vara av en mycket allvarlig art så är detta antagligen inte nödvändigt i ditt fall. Detta framgår av Hyreslagen 12 kap 25 §. Se. http://lagen.nu/1970:994. Med detta som bakgrund ska du ha rätt att säga upp hyresgästen omedelbart utan föregående varningar. Dock ska en kopia av uppsägningen skickas till socialnämnden. Man säger i dessa fall att hyresrätten är förverkad och detta innebär att personen är skyldig att flytta ut direkt utan uppsägningstid., detta trots att han ursprungligen har ett besittningsskydd. Detta enligt Hyreslagen 12 kap 42 § 6p. Se. http://lagen.nu/1970:994 . Som du själv ser så blir utgången densamma i båda situationerna; du kan säga upp hyresgästen utan iakttagande av uppsägningstid då de störningar han utsätter er för ej ska accepteras. Dock är den första situationen lite enklare att handskas med än den senare. Du vet säkert själv vilken situation du ska utgå ifrån. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000