FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt09/09/2007

Omfattas p-plats av hyreslagen?

I Jordabalken 12 kap 4 § 2 st 5 kan utläsas att ett hyresavtal om lokal som gäller för bestämd tid och avser längre tid än nio månader skall sägas upp nio månader i förväg, oavsett vad som har avtalats. En bostadsrättsförening hyr ut bilplatser till de boende i föreningen. Skall sådana jämställas med vad som i JB definieras som lokaler? I våra avtal om upplåtelse av bilplatser står att uppsägning skall ske 3 månader före avtalstidens utgång. Brf Porkala har den 28 juni 2007 i ett ärende sagt upp en bilplats till den 30 september 2007, med motivering att medlemmarna i föreningen är i behov av fler bilplatser. Den som hyr den bilplatsen är inte längre medlem i föreningen, utan har flyttat och är nu medlem i en annan bostadsrättsförening. Således är frågan om den före detta medlemmen med JB som stöd kan hävda att avtalet skulle ha sagts upp nio månader innan avtalstidens utgång.

Lawline svarar

Hej, enligt JB 12 kap 1 § gäller reglerna i 12 kapitlet för avtal som rör upplåtelse av hus eller delar av hus mot ersättning. Parkeringsplatser omfattas inte av den definitionen och därmed inte heller av skyddsreglerna för hyresavtal. Någon möjlighet att ogiltigförklara uppsägningen av avtalet med stöd av JB finns därför inte. Uppsägningstiden som enligt avtalet har följts och några invändningar mot uppsägningen kan sannolikt inte göras. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”