FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/09/2007

Förverkande av hyresrätt

Om grannar klagat på att man varit högljudd vid ett antal tillfället, räcker det endast med dessa påstående för att bli vräkt eller måste man kunna BEVISA sin sak också? Och ifall man ska bli vräkt, har man då 3 månaders uppsägnings tid eller går det mycket snabbare än så?

Lawline svarar

Hej! Det framgår inte av din fråga om det rör sig om en hyresrätt eller bostadsrättslägenhet. Jag utgår ifrån att det är en hyresrätt som avses, vilket medför att 12 kap jordabalken (JB http://lagen.nu/1970:994 ) tillämpas. Bestämmelserna i bostadsrättslagen överensstämmer i princip (se bl a 9 och 18 §§ BRL http://lagen.nu/1991:614 ). Om allvarliga störningar förekommer kan detta leda till att en hyresrätt förverkas (12 kap 25 § och 42 § st 1 p 6 JB). Sådana allvarliga störningar brukar framförallt bestå i störande ljud av onormal styrka eller varaktighet, exempelvis radio, tv och musik på hög volym. Hög ljudnivå är normalt oacceptabelt på nattetid, men kan i viss mån tolereras dagtid. Att störningarna verkligen är av allvarlig art måste dock hyresvärden kunna bevisa (vilket möjligen skulle kunna göras genom att grannarna vittnar). Innan det kan bli aktuellt att förverka en hyresrätt pga allvarliga störningar måste dock hyresvärden begära rättelse samt underrätta socialnämnden i kommunen (12 kap 25 § JB). Hyresgästen skall alltså få en chans att förbättra sig. Sker inte någon rättelse har hyresvärden sedan två månader på sig att säga upp avtalet (12 kap 43 § JB). Rör det sig om störningar av särskilt allvarlig art behöver däremot inte hyresvärden begära rättelse och underrätta socialnämnden, utan hyresavtalet sägs upp med omedelbar verkan (12 kap 25 § st 3 och 42 § st 4). Det är dock ganska mycket som krävs för att detta skall bli aktuellt, exempelvis att hyresgästen misshandlat eller hotat grannarna. Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,
Rebecka BoholmRådgivare