FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt07/09/2007

Lös sak

Ett uttryck som till exempel "lös sak" är inte så väl definierat i Lagboken. Vad finns det för olika källor där det är möjligt att leta upp mer exakt vilka som är, i detta fall, de lösa sakerna? Ute efter väl ansedda källor!

Lawline svarar

Lös sak är ett begrepp som mycket riktigt inte definieras i lagen. Det återkommer dock på flera ställen i lagboken (se tex konsumenttjänstlagen 2 och 15 §§). För att få reda på vad som är lös sak kan vi börja med att fastställa vad som är lös egendom. Alla förmögenhetstillgångar, som inte av lagen betecknas som fast egendom, hör in under begreppet lös egendom. I Jordabalken 1:1 stadgas att ”fast egendom är jord”. Lös sak är detsamma som lösöre. I denna term inbegrips saker och ting som kan vara föremål för besittning, exempelvis bilar, båtar, kläder, smycken, böcker, möbler osv. Lös egendom är följaktligen ett vidare begrepp än lösören. Egendom som räknas till lös egendom, men faller utanför begreppet lösöre eller lös sak är exempelvis värdepapper, fordringsrätter, andelsrätter, nyttjanderätter, immaterialrätter och pengar. Hit hör även byggnad på ofri grund, dvs hus på mark som tillhör någon annan än ägaren av huset. Detta är i princip den förhärskande synen på begreppet lös sak. Framställningen ovan är hämtad från Anders Agells bok ”civilrätt”. Anders Agell är professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet och definitivt en respekterad jurist. Är du intresserad av ytterligare litteratur av personer med auktoritet i ämnet rekommenderar jag något av Torgny Håstads verk. Håstad är justitieråd och professor vid Uppsala universitet. Med vänliga hälsningar
Simon CarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”