Försäljning av fastighet med flera delägare

Hej! Vi är 8 st som äger en fastighet. Alla utom en vill sälja. Är det majoritetsbeslut som gäller eller finns det något annat sätt?

Lawline svarar

Hej,Om inte annat har avtalats er emellan, så regleras denna fråga av lagen om samäganderätt (SamL). Enligt denna lag krävs samtliga delägares samtycke till i princip alla förfoganden som rör det samägda godset, undantag görs endast för åtgärder som är av brådskande natur och som krävs för godsets bevarande (se 2 § SamL). Med andra ord kan man inte åsidosätta en delägare genom majoritetsbeslut.Vad beträffar försäljning är detta dock fortfarande möjligt. Dels kan respektive delägare förfoga över sin andel, men om en eller flera delägare önskar en försäljning kan man även begära att godset för gemensam räkning säljs vid en offentlig auktion (se 6 § SamL). Delägare som motsätter sig en försäljning kan begära anstånd med en sådan, men för detta krävs att det föreligger synnerliga skäl.SamL hittar du http://lagen.nu/1904:48_s.1Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000