FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt22/09/2007

Ogiltigförklaring av avtal vid utelämnande av info?

Jag har blivit lurad att skriva på ett avtal. Blev erbjuden av en säljare via telefon att få en \"gratis hemsida\". Säljaren ljög mig rätt upp i örat och lovade att inga förbindelser med företaget skulle göras innan hemsidan var klar. och inte efter om jag inte ville. Tyvärr står det annat i avtalet. Går detta avtal att ogiltighetsförklara? Säljaren bröt uppenbarligen mot marknadsföringslagen, vilka paragrafer kan man hänvisa till där? Mvh Lurad

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Man kan inte ogiltigförklara ditt avtal genom Marknadsföringslagen, endast förhindra att det sker igen. I ditt fall har inte tillräcklig information lämnats som är av vikt för dig som kund och 4 § kan därför åberopas, se http://lagen.nu/1975:1418 . Domstolen kan då ålägga bolaget att lämna all information som är av vikt vid kontakt med sina kunder, se 15 §. Bryter företaget sedan mot detta föreläggande kan de som skadats kräva skadestånd av företaget, se 29 §. Vidare finns Prisinformationslagen (SFS 1991:601) som anger att näringsidkare måste redovisa alla priser korrekt och tydligt vid kontakten med kunden, se http://lagen.nu/1991:601 . Denna lag kan du dock inte heller använda dig av för att komma ifrån avtalet. Istället får du använda dig av avtalsrättsliga regler och närmare bestämt 30 § Avtalslagen (SFS 1915:218), se http://lagen.nu/1915:218 . Denna regel talar i princip om att det är förbjudet att utelämna information som är av vikt för motparten när han/hon väljer att ingå rättshandlingen och det faktum att en säljare utelämnar viktig information ska ha inverkat på valet. Skulle det exempelvis inte spelat någon roll för avtalets ingående om viss information lämnades eller inte, kan regeln inte åberopas. Att det är förbjudet innebär också att rättshandlingen är ogiltig. Förutom 30 § finns den så kallade förutsättningsläran, en avtalsrättslig grundprincip som har utvecklats genom praxis. Enligt den kan du komma ifrån avtalet om avsaknaden av förbindelser var en viktig förutsättning för att du ingick avtalet och att säljaren blev upplyst om detta. Denna förutsättning måste alltså vara väsentlig, det vill säga att du inte skulle ha ingått avtalet om du blivit upplyst om all information. Kan du visa på detta kan du också komma ifrån avtalet. Dessvärre kan det mycket väl bli fråga om att du får vända dig till domstolen som får bedöma den frågan, om inte säljaren lyssnar på dina argument och tillmötesgår dem vill säga. Återkom gärna om det skulle uppkomma ytterligare frågor. Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000