FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt08/02/2006

Skadeståndsansvar för arbetsgivare

En 96-årig senil pensionär har av sin kontaktperson på hemmet blivit lurad på ca 150.000 kr. Detta har skett genom att kontaktpersonen har tagit del av kontoutdrag etc, genom urkundsförfalskning skrivit fullmakter och sedan gjort ett trettiotal besök på olika bankkontor. Kontaktpersonen är dömd till fängelse och att betala skadestånd. Det senare kan hon dock inte göra eftersom hon inte har några pengar. Kan kommunen som är hennes arbetgivare i detta fall krävas på skadestånd eftersom den anställda har gjort ett brott? Brottet hade aldrig kunnat göras om hon inte hade haft sitt arbete, men själva uttagen har skett utanför arbetstid.

Lawline svarar

Arbetsgivaren är normalt enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen, se http://www.lagen.nu/1972:207, ansvarig för de skador som dennes arbetstagare orsakar i tjänsten. Det krävs dock att skadan orsakas under arbetstid. Ibland kan dock arbetstagarens handlande, även om han inte var i tjänst vid skadetillfället, ha sådant samband med hans arbete att arbetsgivaren ändå blir ansvarig. Vid brottsliga handlingar anses emellertid ofta skadevållandet sakna tillräckligt samband med arbetsuppgifterna. Den omständigheten att kontaktpersonen inte kunnat utföra brottet utan anställningen är inte en omständighet som ändå gör att handlingen skulle anses ha sådant samband med tjänsten. Det krävs i vart fall att den skadegörande handlingen begåtts när arbetstagaren utfört sina ordinära arbetsutgifter. Nu vet inte jag exakt vad som ingår i en kontaktpersons arbetsuppgifter. Om det ingår i kontaktpersonens arbetsuppgifter att utföra bankärenden åt 96-åringen skulle man nog kunna hävda att det finns ett samband mellan den skadevållande handlingen och arbetsuppgifterna. Därmed skulle man kunna vända sig till arbetsgivaren med ersättningskravet i stället. Annars tror jag att det blir svårt att kräva denne på ersättning.
Michael WittingRådgivare