FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt13/10/2007

Dolt fel i bostadsrätt

Hejsan. Jag sålde en bostadsrätt i sommar med två renoverade badrum. Köparen har kontaktat mig nu med krav om dolt fel i ooch med att golvbrunn inte byttes i samband med renoverinngen för två år sen. Är detta dolt fel? Vem ansvarar i så fall för golvbrun, och avloppsrör? Bostadsrättföreningen eller bostadsinehavare? Vad kan jag förvänta mig att få rätt i?

Lawline svarar

Hej. Då bostadsrätters är lös egendom tillämpas köplagens regler. Dock är denna lag inte inriktad mot köp av bostäder varför vägledning brukar hämtas ur Jordabalkens regler i 4 kap 19 § se www.lagen.nu/1970:994 . För det första har man som köpare en omfattande undersökningsplikt vid köp av bostad. Detta innebär att allt som borde upptäckas vid en genomgång av bostaden faller på köparens ansvar om det visar sig vara brister i ett senare skede. Är det dessutom så att något verkat misstänkt, till exempel att lösa sladdar hänger ner från taket har köparen ett än djupare ansvar för att ta reda på om brist föreligger. Dock vägs detta upp av att säljaren kan lämna lugnande besked som sänker undersökningsplikten för köparen. Har köparen exempelvis frågat hur det ligger till med de nyrenoverade badrummen och Du som säljare säger att de är fackmannamässigt renoverade och utan anmärkning sänks kravet på säljaren att kontrollera det. Vidare måste säljaren kunna visa att man alltid byter golvbrunnen vid renovering om jag förstått Din fråga rätt. Var det inte nödvändigt att byta brunnen vid renoveringen föreligger inget dolt fel. Det framgår inte av frågan om den obytta brunnen har vållat köparen faktiska problem. I normalfallet renoveras badrum i bostadsrättigheter av den boende eller på uppdrag av denna. I sådant fall ligger ansvaret på säljaren. Är det bostadsrättsföreningen som genomfört ett stambyte finns förutsättningar för Dig som säljare att kräva beloppet av det företag som gjorde det undermåliga arbetet. Detta sker dock i andra hand i värsta fall, en så kallad regressrätt. Jag hoppas att detta kastar lite ljus över Dina funderingar. Vänliga hälsningar,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000