FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/09/2007

Dolda fel vid fastighetsköp

Hej ! Jaghar frågor angående åberopande utav dolda fel på en villa. Vi har köpt ett hus byggt 1974 och har upptäckt mikrobiell lukt i huset. Orsaken till lukten har hittats i delar av huset som inte kunnat upptäckas utan att ha "sniffat" längs innerväggarnas nederkanter. Samt att riva delar av ytterväggarna. Huset är ett souterränghus , fukt/luktproblemen finns dock på övervåningen. En auktoriserad besiktningsman anlitades vid köpet och han upptäckte inte detta fel. Kan man åberopa dolt fel ? Vem är ansvarig ? Säljaren eller besiktningsmannen för att inte ha upptäckt felet. Vore intressant med svar på detta. Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Som du förmodligen vet är undersökningsplikten väldigt långtgående när det gäller köp av fastighet (4kap 19§ 2st jordabalken (JB som du finner http://www.lagen.nu/1970:994#K4). Utgångspunkten är att som fel ej får åberopas sådant som en på området (t.ex. byggnader) normalt bevandrad och erfaren lekman skulle ha upptäckt. För att vara på den säkra sidan anlitar därför de flesta en besiktnignsman som ni har gjort. Viktigt att komma ihåg är att den ansvarsfördelning som ligger i ovanstående uppställning rörande "dolda fel" kan justeras beroende på
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?