Återvinning i konkurs

2007-09-17 i Återvinning
FRÅGA
Om ett företag två månader innan det gick i konkurs har betalat in en större summa pengar i ställföreträdarens pensionsförsäkring, kan denna summa återvinnas i konkursen från försäkringsbolaget?
SVAR

Hej!

Betalning av pension kan återvinnas i konkurs. Det krävs dock att betalningen skett senare än sex månader innan konkursen (vilket är uppfyllt i detta fall) och att det rör sig om ett belopp som uppenbart överkred vad som kan anses som skäligt med hänsyn till gjord arbetsinsats, verksamhetens lönsamhet och övriga omständigheter. En bedömning får med andra ord göras i det enskilda fallet. (Konkurslagen 4:8) I detta fall handlar det om ställföreträdarens pensionsförsäkring, ställföreträdare anses vara närstående med företaget och därmed utvidgas även återvinningsfristen till ett år.Betalningen kan även återvinnas om den på ett otillbörligt sätt har gynnat viss borgenär och företaget var eller genom denna handling blev insolvent samt att den till vilken betalning skedde (ställföreträdaren) kände till de omständiheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. I detta fall rör det sig om närstående till företaget, vilka skall anses ha sådan kännedom. (konkurslagen 4:5)Vänligen,

Louise Danielson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97696)