FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt22/09/2007

Jämkning av skadestånd vid hundslagsmål?

Hej! Min fråga gäller ett hundslagsmål där två inblandade hundar båda fick lindriga bitskador. Den ene hundägaren valde att ta sin hund till djurklinik för omvårdnad och den andre valde att själv vårda sin hund. Hundarna hade likartade skador, vilka ska ha iakttagits av ett flertal oberoende personer. Hundägaren som fick sin hund vårdad på klinik yrkar ersättning om ca 5 000 SEK för veterinärkostnader m.m. Han hotar att vända sig till Kronofogden om han inte får betalt snarast. Finns möjlighet att i detta fall, på något sätt, få skadeståndsanspråket oskäligförklarat eller jämka skadeståndsanspråk då båda parter haft strikt ansvar och lidit likvärdig skada? Är det lönt att bestrida ersättningsyrkandet och låta saken prövas i tingsrätten? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Precis som du nämner har hundägare sk. strikt ansvar. Det som gäller då är att om båda parter har strikt ansvar och båda är VÅLLANDE sker fördelningen på grundval av vållandet på ömse sidor och omständigheterna i övrigt, i enlighet med huvudregeln i 6 kap. 1 § skadeståndslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/1972:207#K6 . Detta betyder att man får titta på vad som skett i denna situation och hur stort vållandet varit på båda sidorna. Kan detta utrönas så kan skadeståndet jämkas. Det går inte, utifrån förutsättningarna i frågan, att svara på huruvida detta är möjligt i detta fall och till vilket belopp detta skulle vara, men det torde finnas möjligheter att i vart fall kunna jämka det krävda beloppet om nu båda hundarna startat ett slagsmål. För att få grundlig hjälp kan du kontakta en jurist specialiserad på skadeståndsrätt som då kan sätta sig in i fallet. Mad vänlig hälsning,
Peter AhlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000