FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 04/09/2007

Vilka utbildningar ger rätt till ledighet från arbete?

Hej! Jag undrar vilken typ av utbildningar man har rätt till tjänsteledighet enligt studieledighetslagen. Jag vill läsa en kurs som ger mig allmän behörighet för elinstallation är det berättigat enligt lagen. Jag har problem med min arbetsgivare som inte vill ge mig ledighet. jag är tacksam för alla råd ni kan ge. //tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (1974:981) gäller i princip all form av utbildning, även yrkesutbildning, däremot inte självstudier. Du har rätt till ledighet för utbildning under förutsättning att du vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren, § 3. Arbetsgivaren har rätt att skjuta på din ledighet, § 4. Har du inte fått påbörja utbildningen inom två år från det att du ansökte om ledighet kan du begära domstolsprövning om när du ska få ledigt, § 6. Vill arbetsgivaren skjuta på ledigheten längre än sex månader från det att du begärde ledighet och arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den kategori av facklig organisation som du tillhör, krävs medgivande av den centrala arbetstagarorganisationen, § 5. Det kan i kollektivavtalen finnas undantag från lagen, § 2. Där är det smidigaste att höra med ditt fack som vad som gäller. Om arbetsgivaren inte uppfyller de krav som lag eller kollektivavtal kan denne bli skadeståndsskyldig gentemot facket, § 13. Tala med din chef om vilka bestämmelser som gäller och försök komma överens om en tidpunkt som passar er båda när du kan börja din ledighet. Lagrum hittar du http://www.lagen.nu/1974:981 Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000