FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt18/09/2007

Köpares rättigheter vid fel i hus

Hej! Vi har för två månader sedan flyttat in i vårt hus. I objektbeskrivningen står det att golven i alla sovrum och i hallen på övervåningen (totalt ca 50m2) är nylagd ekparkett. Nu har det visat sig att det inte är parkett utan det är ekfaner som är tunnare och inte går att slipa om. Vi hade naturligtvis förväntat oss att det skulle vara parkett. Vad har vi för rättigheter i detta fall?

Lawline svarar

Vid köp av fastighet (jag antar att ert hus är en fastighet) är jordabalkens bestämmelser tillämpliga. Om fastigheten inte stämmer överens med avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet får köparen begära avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Detta framgår av JB 4 kap 19 § (http://www.lagen.nu/1970:994#R10). Hävning blir endast aktuellt om avvikelsen är av väsentlig betydelse för köparen. Köparen får inte åberopa en sådan avvikelse som han eller hon borde ha upptäckt vid en nödvändig undersökning av fastigheten. Om säljaren har gjort en utfästelse om fastighetens egenskaper, muntlig som skriftlig, befriar den köparen från undersökningsplikten. Köparen får inte göra något krav gällande så länge han eller hon inte har reklamerat avvikelsen till säljaren. Reklamation ska göras så snart köparen har upptäckt avvikelsen, dock senast inom tre år. Då era golv avviker från vad som står i objektsbeskrivningen avviker fastigheten från vad som är avtalat. För att kunna få avdrag på köpeskillingen bör ni vända er till säljaren och påtala att fastigheten inte överensstämmer med avtalat skick. Avdraget ska beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för tillträdet mellan fastighetens värde i felaktigt och i avtalsenligt skick. I praktiken svarar avdraget mot vad det kostar att avhjälpa felet, i det här fallet vad det skulle kosta att lägga in riktiga parkettgolv. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Julia AsplundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”