FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/03/2006

Skogsbruksfastighet och beslutanderätt

Hej! Jag äger 1/4 av en skogsbruksfastighet, där vi är totalt fyra delägare, varav en av oss är ställföreträdande. Vid en storm hösten 2005 fälldes en del skog och nu har de tre övriga skickat en skrivelse till mig att de behåller inkomsterna för övriga utgifter i fastigheten med majoritet. Dels har jag över huvud taget inte blivit tillfrågad och jag har inte varken muntligen eller skriftligen fått någon ekonomisk redogörelse för 2005 förrän 20/1-06. Fråga, är det riktigt att undanhålla delägares inkomster eftersom näringsverksamheten inte bedrivs i bolagsform utan som passiv näringsveksamhet med enskild redovisning?

Lawline svarar

I detta fall tillämpas lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter (http://lagen.nu/1989:31). 10 § stadgar att ställföreträdaren skall lämna redovisning till delägarna över förvaltningen under det föregående året senast den 31 januari. Den skall vara skriftlig om någon av delägarna så begär. Delägarna har rätt att ta del av räkenskapshandlingarna. Beslut angående fastigheten regleras i 5-7 §§. Är beslutet sådant att ställföreträdaren har behörighet att företräda delägarna gäller den mening som fått högsta röstetalet bland de röstande (röstetal efter ägandedel), 5 §. Beslut där ställföreträdaren inte har behörighet krävs enighet bland delägarna. Vad ställföreträdaren har för behörighet att företräda delägarna regleras i 3 §. Att inkassera och betala ut likvida medel torde vara en sådan angelägenhet.
Lawline Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000