FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt18/08/2007

Gåvolöftes giltighet

vem har bevisbördan vid ogiltigförklarande av skriftligt gåvolöfte? Gåvogivaren har ångrat sig och påstår UTAN GRUND att ogiltighet föreligger p g a rättsstridiga handlingar,vilket är rent påhitt från hans sida och det finns heller inga bevis som styrker detta.Han har ångrat sig och tar till "fula metoder"Vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Ett löfte om att ge gåva till någon annan är juridiskt bindande om det, som i ditt fall, finns ett skriftligt gåvolöfte som antingen överlämnats till den som skulle få gåvan eller också på något vis offentliggjorts (se gåvolagens 1 §, som du kan läsa http://www.lagen.nu/1936:83 ). Detta verkar ju, om jag förstår dig rätt, vara fallet i din situation. Detta innebär att du har ett skriftligt dokument som stöder din version av vad som gäller. I så fall är det din motpart, givaren, som har bevisbördan för att gåvobrevet av någon anledning inte är giltigt. Att din motpart har bevisbördan innebär dock inte att han måste göra det helt uppenbart att han har rätt. Det räcker med att han lyckas lägga fram fakta som gör det sannolikt att "rättsstridiga handlingar" har begåtts. Om han lyckas med det flyttas bevisbördan över till dig, så att du måste motbevisa hans påståenden eller komma med en annan förklaring till de fakta han lagt fram. Så kan bevisböran "vandra" mellan parterna flera gånger under en process. Till att börja med är det alltså "givaren" som har bevisbördan för att gåvolöftet är ogiltigt, men det kan komma att ändras. En förutsättning för detta är naturligtvis också att gåvolöftet är giltigt enligt de förutsättningar jag nämnde i början. Slutligen vill jag nämna att detta endast gäller om gåvan skulle bestå i lös egendom, d.v.s. saker eller pengar. Om gåvan skulle utgöras av en fastighet är ett gåvolöfte inte juridiskt bindande, om det inte har upprättats i enlighet med reglerna i jordabalken 4 kapitlet 1 §. Den kan du läsa http://www.lagen.nu/1970:994#k4p1 (jämför även med 4 kapitlet 29 §, som finns http://www.lagen.nu/1970:994#k4p29 ). Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”