FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt01/10/2007

Säljaren ångrar sig i fastighetsaffär

Jag annonserade vår fastighet. Jag och en köpare har skrivit under ett köpekontrakt. Köparen har betalat handpenning till mig. Om jag ångrar mig och absolut vill häva köpet, vilka blir följderna utöver att jag betalar tillbaka handpenningen?

Lawline svarar

Hej, Förutsatt att de formföreskrifter för köpekontraktet som ges i jordabalken (JB) 4 kap. 1 § är uppfyllda så kan ingen av parterna dra sig ur affären utan att det får rättsliga konsekvenser. Att som säljare vägra frånträda fastigheten i tid eller att inte medverka till att köparen får lagfart betraktas som ett dröjsmål enligt 13 och 14 §§ och ger köparen rätt till skadestånd. Om dröjsmålet är ”väsentligt” kan köparen välja att häva köpet och har då även rätt till skadestånd. Skadeståndet ska ersätta det s.k. positiva kontraktsintresset och ska placera köparen i samma ekonomiska situation som om kontraktsbrottet inte inträffat. Med tanke på att ett köp av bostad är en stor förändring kan skadeståndet uppgå till väldigt betydande summor. Köparen kanske har sålt sin tidigare bostad eller sagt upp sig från sin anställning på annan ort. Det är alltså vanligtvis förenat med stora kostnader att komma på andra tankar så här sent i processen. Relevanta lagrum finner du www.lagen.nu/1970-994.htm . Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000