FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/08/2007

Möjlighet till förtids uppsägning av arrende

Hej! Ska köpa en gård för att bedriva hästnäring. Gården har 4,5 ha varav 1,5 ha är utarrenderat. Det blev utarrenderat, nyttjandearrende kallar dom det, år 2000 i 47 år. Alltså utarrenderat i ytterligare 40 år! Marken är naturskyddsområde och ligger på Tjörn. Arrendatorn använder eller brukar inte marken till något utan har bara arrenderat den för att den ligger brevid hans sommarstuga. Jag behöver marken till bete. Har man någon möjlighet/laglig rätt att bryta ett arrende i förtid och i så fall hur går man tillväga.

Lawline svarar

Då arrendatorn inte arrenderar marken för att bedriva jordbruk, bostadsändamål eller för förvärvsverksamhet rör det sig om ett lägenhetsarrende. Det är helt lagligt att avtala om arrenden av mark som inte hänför sig till någon typ av brukande denna typ av arrenden, lägenhetsarrenden, regleras delvis av Jordabalkens 7 och 8 kap http://www.lagen.nu/1970:994 . En av begränsningarna som gäller är att avtalet får träffas för max 50 år eller arrendatorns livstid. Då arrendetiden i ditt fall inte överstiger 50 år verkar det svårt att bryta arrendet. Vad gäller lägenhetsarrende regleras möjligheten till uppsägning i avtalet, finns det ingen klausul som ger dig rätt att säga upp avtalet i förtid så går det heller inte. Du får nog försöka prata med grannen och se om han kan tänka sig att låta dig använda marken till bete. Med vänlig hälsning
Albert RoosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000