FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/09/2007

Uppsägning av bredband/telefoni

Hej.

Vi har haft problem med Glocalnets fasta telefoni och bredband. Jag ska fatta mig kort.

Den 30/7 upphörde vår fasta telefoni att fungera. Fel i telestationen. Den 31/7 fungerade det igen. Då hade dock teknikern satt vårt bredband ur funktion. Bredbandet gick igång igen den 16/8 samtidigt som telefonin. Telefonin upphörde att fungera 6/8.

Vid kontakt med deras kundservice kom vi överens om att detta var över skälig tid. Vi blev då muntligt lovade (av kundservice) att få förkortad uppsägningstid: från 3 månader till 1 månad. Då beslutade vi att beställa tjänsterna från en annan leverantör.

En vecka senare får vi veta att "överordnade" tycker att felet avhjälpts inom skälig tid. Detta har medfört att vi nu får dras med Glocalnet fram till november.

Får de göra så här?

Lawline svarar

Till att börja med så är det inte din telefoni- och bredbandsleverantör som avgör vad som är skälig tid. Sedan kan det konstateras att telefoni och bredband är en så kallad immateriell tjänst vilket medför att varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen gäller. Istället gäller allmänna principer som med tiden utkristalleriserats och inte kan sägas vara konsumentbaserade. Istället utgår principerna från att det rör avtalssubjekt i ett likvärdigt styrkeförhållande, vilket medför att du som konsument inte får det lika förspänt som om nämnda lagar hade tillämpats.I första hand gäller därför avtal som tecknats mellan dig och din leverantör. Jag råder dig att först se efter vad som står där. Endast vid en betydande avvikelse från den förväntade standarden kan man i regel tala om ett kontraktsbrott. Med ledning i köplagen så kan du mycket väl häva avtalet då avbrottet är av väsentlig betydelse och din leverantör måste insett detta, se 39 § köplagen. Den skäliga tiden som leverantören talar om aktualiseras i detta sammanhang vid tolkningen av om avtalsbrottet varit av just väsentlig betydelse.Oaktat det ovanstående skriver du emellertid att du fått ett löfte från kundservice angående den förkortade uppsägningstiden. Detta är inget som din leverantör ens verkar förneka, då det tvärtom vill modifiera löftet. Detta löfte, eller avtal som det faktiskt är, torde gälla oavsett vad överordnande säger. Detta då en anställd på kundservice har både behörighet och befogenhet att ingå sådana avtal, se avtalslagen 2 kap. 10 §.Mitt råd är alltså att hävda din ovan redogjorda rätt. Eventuell betalning som du fått erlägga trots att uppsägningstiden förkortats råder jag dig att återkräva.

Rasmus FahlénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000