FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/09/2007

Köp av fastighet som ännu ej avstyckats

Hej. Är det möjligt att skriva ett juridiskt bindande köpeavtal på en fastighet som inte ännu är avstyckad, alltså inte har en fastighetsbeteckning? Vad måste man tänka på för att vara säker på att uppfylla formkraven?

Lawline svarar

För att köp av fastighet ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Se http://www.lagen.nu/1970:994 4 kap. Avtalet skall vara skriftligt, innehålla en förklaring om egendomsöverlåtelse till köparen samt uppgift om vilken köpeskilling som skall utgå. Avtalet skall även vara underskrivet av köpare och säljare (1 §) Ett köp som innebär att fastighetsbildning ska ske, avstyckning i detta fall, är giltig om en fastighetsbildning i överensstämmelse med avtalet sker. Fastighetsbildningen ska sökas senast sex månader efter att avtalet upprättades, annars är avtalet inte giltigt (7 §) Med Vänlig Hälsning
Anna Wigren ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000