Har jag rätt till tjänstledighet?

2006-01-24 i Övrigt
FRÅGA
Till Joel Wickman: Om jag vill studera utomlands och ta tjänstledigt från mitt nuvaranade arbete (har jobbat för samma företag i åtta år) har jag rätt till tjänstledighet eller kan företaget säga nej?
SVAR
Hej!
Det finns enligt lagen ingen allmän rätt till tjänstledighet, utan rätten gäller bara i särskilda fall - föräldraledighet, studieledighet, starta egen näringsverksamhet samt vård av närstående. Förutsättningarna för att få ledighet beviljad i de olika fallen skiljer givetvis. Det mest aktuella för dig torde vara studieledighet. Studieledighet har du rätt till om studierna du tänker bedriva är hyfsat seriösa, det får t.ex. inte röra sig om rena hobby-kurser. Lagen anger vidare ingen tidsgräns för ledigheten som teoretisk kan hålla på hur länge som helst. Däremot skall anmälan om studieledigheten anmälas så snart som möjligt och bör ange vad studierna avser och hur länge du skall vara ledig.
Om dessa nämnda förutsättningar är uppfyllda har ditt företag en skyldighet att ge dig ledigt. Dock kan företaget ha rätt att skjuta upp ledigheten i högst två år (finns kollektivavtal krävs ett godkännande från fackklubben om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten med mer än sex månader).

En annan möjlighet att få ledighet från nuvarande jobb är att utnyttja de nya förordningarna om friår. Med friårsledighet har du rätt att göra precis vad du vill mellan 3 och 12 månader och under denna tid har du rätt till ersättning uppgående till 85% av det belopp som du skulle fått som arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. För att du skall kunna få friår krävs dock en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.

Joel Wickman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95720)