FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/10/2007

Uppsägningstid

I mitt anställningavtal står det Uppsägningstid: 3 månader. Gäller detta både om jag säger upp mig som om jag blir uppsagd? Eller har jag rätt att enligt LAS gå efter 1 månad? Vad händer om jag får en ny anställning som ska påbörjas efter ex 1 månad, kan jag ställas inför rätta om jag helt enkelt inte går till jobbet de sista två månaderna i sådana fall?

Lawline svarar

I LAS 11§ http://lagen.nu/1982:80 finns reglerat om uppsägningstider. Där gäller att absolut kortaste uppsägningstid är 1 månad och det går inte för en arbetsgivare mot en arbetstagare att avtala bort. Däremot så får arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om längre uppsägningstid vilket ofta görs i ett anställningsavtal. Detta avtal är giltigt och går tyvärr inte att komma från om inte arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter. Inget i din fråga tyder doch på att arbetsgivaren har gjort detta. Så jag vill råda dig att stanna kvar de tre månader som din uppsägningstid gäller för annars kan du bli skadeståndsskyldig enligt 38§ LAS http://lagen.nu/1982:80 .
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000