FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt20/02/2006

Ersättning för kränkning vid husrannsakan?

Hej! Jag har fått husrannsakan i mitt hem och min bil utan någon, enligt mig, skälig grund för detta förelåg. Jag har anmält detta och ärendet pågår. Min fråga är vad för skadestånd & dylikt jag kan kräva för intrång i den personliga integriteten och kränkningen det innebar. Förutsatt att utredningen klandra polismyndigheten förstås. Finns det liknande fall och vilka summor har i så fall utbetalats? Mvh/ Daniel

Lawline svarar

Jag kan bara hitta alltför gamla rättsfall från HD om olaga husrannsakningar. Däremot kan du läsa beslut som Justitiekanslern har tagit där han kritiserar olika husrannsakningar, se hemsidan http://www.justitiekanslern.se. Vilken ersättning du kan kräva för kränkningen är dock svårt att säga, i ett beslut av JK ansågs det inte vara ett tillräckligt integritetskränkande för att den som utsattes för husrannsakningen skulle få ersättning för lidandet. Han fick i det fallet endast ersättning för sakskada, 3000 kr. Läs http://www.justitiekanslern.se/Beslut/XmlToHtml.asp?XML=Files/1219-03-40.xml&XSL=../xsl/JK_Beslut.xsl om beslutet. Att få ersättning för en ideell skada är inte lika enkelt att bedöma som en vanlig sakskada. Om du vill ha vägledning om problematiken om detta kan du läsa NJA 2005 s. 462 som där ger utförliga domskäl om möjligheten för en person att få skadestånd då han fick vänta för länge på rättegång. Mvh
Anna BergmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”