FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt24/07/2007

Vad är tredskodom?

Vad är en tredskodom?

Lawline svarar

Hej Tredskodom kan meddelas i mål där förlikning är möjlig, det vill säga i förmögenhetsrättsliga mål. Tredskodom innebär att domstolen meddelar dom mot den part som av tredska (motsträvighet) underlåter att delta i rättsprocessen. Tredskodom kan meddelas exempelvis om den svarande inte kommer in med ett skriftligt svaromål eller om någon part inte infinner sig vid huvudförhandlingen Domen innebär att den icke-tredskande parten vinner målet, ingen prövning av sakfrågan görs. En tredskodom kan inte överklagas på vanligt sätt. Istället måste den part som förlorat domen ansöka till tingsrätten inom en månad om återvinning, det vill säga att målet skall tas upp igen. Sker inte detta, vinner tredskodomen laga kraft. Vänligen
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”