FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt02/08/2007

Skadestånd vid myndighetsutövning

Vad säger lagen om undanhållande av uppgifter? Jag har via receptionen meddelat att person på försäkringskassan ska justera lön i förhållande till inkomst. Detta noterades av damen i receptionen som lovade att vederbörande skulle få meddelandet. Uppdraget blev inte utfört. Lämnade samma meddelande till en annan handläggare och vid personligt möte på FK där handläggaren noterade och det blev inte heller utfört. Meddelade samma handläggare ett par månader senare via telefon om justeringen och handläggaren bad om ursäkt och skulle titta på detta. Inget hände och jag blev påkörd av ett fordon och skickade in min förfrågan tillsammans med läkares diagnos och sjukskrivning. Jag blev ombedd efter en massa olika felaktigheter att vända mig till Länsrätten som ej heller har fått något från försäkringskassan. Meddelade en ansvarig på FK som avsvor sig det hela med att säga \"vi kan inte hitta några noteringar om detta på FK\". Får personer med förtroendeuppdrag göra som dom vill på Försäkringskassan? Tacksam om jag kunde få någon form av vägledning, eller hänvisning till lagar och bestämmelser för jag betecknar det som stöld och (maktmissbruk) försummelse av tjänst m.m.

Lawline svarar

Hej, om man skall se på vilket brott som eventuellt kan vara aktuellt i det här fallet så är det tjänstefel enligt Brottsbalken 20 kap 1 § ( http://www.lagen.nu/1962:700#K20 ). Alla misstag som görs i samband med myndighetsutövning är dock inte straffbara och det är tveksamt om det som inträffat räcker till för att få någon av personerna på försäkringskassan dömda för tjänstefel. Vad som är mer intressant i Ditt fall tycker jag är möjligheten till skadestånd enligt Skadeståndslagen 3 kap 2 § ( http://www.lagen.nu/1972:207#K3P2 ). Eftersom det har skett ett fel i handläggningen har Du rätt till skadestånd om skadan är orsakad av fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Det råder ingen tvekan om att det har skett ett fel från försäkringskassans sida och eftersom jag antar att Ditt ärende rör någon form av ersättning så har felet skett i samband med myndighetsutövning. Du har alltså rätt till skadestånd för din ekonomiska förlust (s.k. ren förmögenhetsskada) som har uppkommit genom försäkringskassans misstag. Det gäller förstås att deras misstag kan bevisas på ett övertygande sätt inför domstol, men teoretiskt sett är försäkringskassan skadeståndsskyldig. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”