FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/08/2007

Minderårigs ingående av avtal

Min fråga, kan en person som ej fyllt 18 år och skrivit ett kontrakt med ett bokförlag betecknas som giltligt? Ingen målsman har skrivit under. Vilken lag reglerar detta? och var finner man denna lag? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej! Omyndiga kan som huvudregel inte teckna den här typen av avtal. Reglerna tas upp i Föräldrabalkens 9 kap. Se www.lagen.nu/1949:381 . Av första paragrafen framgår att minderåriga inte får åta sig förbindelser. Dock har det rätt att råda över egen egendom som tillfallit dem genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande. Har den omyndige eget hushåll har denne rätt att vidta de åtgärder som är förenade med ett sådant, ingå rättshandlingar kopplat till det. Har den omyndige tjänat sina pengar själv har denne även rätt att råda över dem. I Ditt fall är det troligt att avtalet inte är giltigt. För att kunna avgöra mer exakt krävs mer information om omständigheterna vid avtalets ingående. Beroende på hur det har gått till kan antagligen 9:6 eller 9:7 FB kunna åberopas. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”