FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt07/08/2007

Skydd för firma och varumärke

Ockelbo Stjärnkött, registrerat AB i bolagsverket. Går det namnet att använda av andra leverantörer av kött?

Lawline svarar

Firma är benämningen under vilken näringsidkaren driver sin verksamhet, 1 § Firmalagen (FL).Ensamrätten till en firma kan uppkomma på två sätt, genom inarbetning eller registrering, 2 § FL. Registrering av aktiebolag ska ske hos Bolagsverket som inför firman i bolagsregistret. Har någon ensamrätt till sin firma innebär detta att ingen annan får använda ett förväxlingsbart näringskännetecken (= firma och annat kännetecken som näringsidkare jämte firma använder i sin näringsverksamhet) inom det område för vilken firman har registrerats, 3 § FL. Någonting kan enbart vara förväxlingsbart om det avser verksamhet av samma eller liknande slag, 6 § FL. Eftersom du verkar ha registrerat din firma hos Bolagsverket bör du ha ett skydd som innebär att ingen annan leverantör av kött kan använda samma firmanamn som dig. I varumärkeslagen (VL) finns det även regler som skyddar varumärken. Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Ensamrätt uppkommer även här genom registrering hos Patent- och registreringsverket 1 och 12 §§ VL eller genom inarbetning 2 § VL . Ett varumärke anses inarbetat när märket inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till är känt som en beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Innebörden av ensamrätten är att ingen annan får använda ett förväxlingsbart kännetecken på varor av samma eller liknande slag 4 och 6 §§ VL. Om varumärket inte är inarbetat i hela landet gäller ensamrätten enbart i den inarbetade delen av landet. I bedömningen av om ett varumärke är inarbetat krävs det i princip detsamma som för att registrera ett varumärke; det måste ha särskiljningsförmåga, vilket innebär att märket måste fungera som ett individualiseringsmedel för varan inom den krets som det riktar sig till. Härutöver måste varumärket kunna förbehållas en enskild varumärkeshavare utan att konkurrenters möjlighet att marknadsföra sina varor blir beskurna på ett otillbörligt sätt. Mvh
Sara OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000