FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/07/2007

Samägande - nödvändiga åtgärder mot delägares vilja

Min man samäger en fastighet (mot sin vilja genom arv) med sin syster. Hon vill ej sälja eller köpa ut oss till dess värde. Vi vill äga själva. Eftersom huset har akuta renoveringsbehov, gör vi detta, mot hennes vilja. Hon har betalningsanmärkningar och "finns" hos kronofogden, är ej villig att betala för målning, ny vattenpump etc. Hur gör vi? Oändligt tacksam för råd!

Lawline svarar

Förhållandena mellan delägarna vid ett samägande regleras som uppmärksammats i Lag om samäganderätt. Denna lag är dispositiv vilket innebär att den endast är bindande för parterna i den utsträckning inget annat är avtalat. Huvudregeln är att varje förfogande över det samägda godset i dess helhet eller vidtagande av förvaltningsåtgärd förutsätter enighet mellan delägarna. Om en åtgärd är brådskande och nödvändig för godsets bevarande görs undantag från denna huvudregel (2 § SamägL). Till nödvändiga och brådskande åtgärder får räknas bland annat åtgärd för att skydda egendomen mot förstörelse eller hastig värdeförsämring. Om denna undantagsregel utnyttjas på ett korrekt sätt blir de frånvarande samägarna förpliktade att bidraga till de kostnader som följt av åtgärden. Det förefaller tveksamt om exempelvis målning är en sådan undantagsåtgärd som avses, men jag utesluter det inte. För att slippa dessa svårbedömda situationer kan istället en god man utses av rätten (3 § SamägL). Detta görs efter ansökan av en av delägarna och det blir då den gode mannens uppgift att så gott som möjligt förvalta egendomen. Kan ni inte komma överens om en lösning kan en delägare enligt 6 § begära försäljning vid offentlig auktion. Såvida inget finns avtalat är detta er enda möjlighet att vinna fullt förfogande över fastigheten. Dock finns ingen reglering om förköpsrätt för delägare och ni riskerar alltså att bli överbjudna av andra intressenter. Vänligen
Simon CarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000