Återvinningsregler i konkurs

2007-09-10 i Återvinning
FRÅGA
Hur är återvinningsreglerna i konkurslagen konstruerade?
SVAR

Hej,återvinning regleras i Konkurslagen 4 kap 5-13 §§ som Du kan hitta här .Reglerna är uppbyggda på så sätt att i 5 § finns en subjektiv återvinningsregel som innebär att en rättshandling kan återgå om den varit otillbörlig och bidragit till att gäldenären blivit insolvent samt avtalsparten varit i ond tro.I 6-13 §§ är återvinningsreglerna objektiva, d.v.s. det spelar ingen roll om avtalsparten varit i ond tro.5 § kan tillämpas även om någon av de objektiva återvinningsreglerna skulle vara möjliga att åberopa samtidigt.De särskilda regler som gäller för personer som är närstående till gäldenären regleras i respektive paragraf.Vänliga hälsningar

Jonas Öjelid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97573)