Återvinningsregler i konkurs

Hur är återvinningsreglerna i konkurslagen konstruerade?

Lawline svarar

Hej,återvinning regleras i Konkurslagen 4 kap 5-13 §§ som Du kan hitta http://lagen.nu/1987:672#K4P5 .Reglerna är uppbyggda på så sätt att i 5 § finns en subjektiv återvinningsregel som innebär att en rättshandling kan återgå om den varit otillbörlig och bidragit till att gäldenären blivit insolvent samt avtalsparten varit i ond tro.I 6-13 §§ är återvinningsreglerna objektiva, d.v.s. det spelar ingen roll om avtalsparten varit i ond tro.5 § kan tillämpas även om någon av de objektiva återvinningsreglerna skulle vara möjliga att åberopa samtidigt.De särskilda regler som gäller för personer som är närstående till gäldenären regleras i respektive paragraf.Vänliga hälsningar

Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo