FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/08/2007

Är köpekontrakt vid köp av fastighet bindande?

en kort men viktig fråga i min situation: köpekontrakt är undertecknad hos meklare beträffande en fastighet jag säljer (19. juni 2007). köpekontraktet innehåller krav om handpenning. handpenning har ennu inte kommit in från \"potensiell köpare\". köpare ville ta över fastigheten 6. augusti. är kopekontrakt ogiltigt utan att handpenningar har kommit in på meklarens klientkonto? på förhand tack!

Lawline svarar

Hej! Ett köpekontrakt är ett bindande avtal och det är inte beroende av att en eventuell handpenning har kommit in eller ej. Köpekontraktet är alltså här giltligt och därmed bindande för alla parter, såväl för dig som för köparen. Jag utgår dock i detta resonemang från att kontraktet är underskrivet av samtliga parter. Det är först efter underskrift som avtalet får sin bindande karaktär. Du kan kräva att köparen fullgör köpet och erlägger såväl handpenning som köpeskilling för huset. Även en eventuell dröjsmålsränta kan bli aktuell. Ta kontakt med din mäklare så kan säkerligen denne hjälpa dig. Lycka till! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?