FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt24/08/2007

Skadeersättning vid singelolycka med oregistrerad bil?

Singelolycka med bil! Medpassagerarna skadade revben och fick stora blånader. De blev sjukskrivna i en respektive två veckor. Föraren framförde bil som var oskattad, oförsäkrad och oregistrerad. Föraren var god vän med passagerarna, därför ville de inte begära skadestånd för sveda och värk av honom. Finns annan möjlighet till ersättning för de drabbade, t.ex. genom hemförsäkringen? De skadade är 20 respektive 21 år.

Lawline svarar

Hej! Då man har varit med om en trafikolycka och drabbats av fysiska skador och/eller skador på egendom har man rätt till ersättning genom trafikskadeförsäkringen. Man har rätt till trafikskadeersättning även då fordonet saknar försäkring. Detta framgår av 16 § andra stycket trafikskadelagen ( http://www.lagen.nu/1975:1410 ). De försäkringsbolag som har tillstånd att meddela trafikförsäkring svarar solidariskt för trafikskadeersättningen i dessa fall. Du kan vända dig till Trafikförsäkringsföreningen ( http://www.tff.se/templates/Page.aspx?id=191 ) för att få råd om hur du ska gå till väga för att få ersättning. Generellt sett täcker inte en vanlig hemförsäkring personskada till följd av en trafikolycka. Däremot kan försäkringen mycket väl täcka egendom, till exempel kläder och andra saker man bär på sig, som skadats vid skadetillfället. Frågan om medpassagerarnas personskador och inkomstbortfall kan ersättas kan egentligen bara besvaras genom att läsa de aktuella försäkringsvillkoren. Eftersom de olika försäkringsbolagen själva författar sina villkor och det finns mängder av tilläggsförsäkringar för olika situationer kan man inte ge något generellt svar på om hemförsäkringen täcker de uppkomna skadorna. Med vänlig hälsning
Julia AsplundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”