FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/08/2007

Uppsägning av andrahandshyresgäst

Jag har en lägenhet som jag idag hyr ut i andrahand på bestämd tid, med 3 månaders uppsägningstid, men är i ekonomiskt behov av att sälja lägenheten snarast. Vad finns det för möjligheter för mig att sälja, trots att jag har andrahandshyresgäster?

Lawline svarar

Hej! Tidsbestämda hyresavtal ska enligt huvudregeln gälla hela den avtalade tiden. Om ni ex vis avtalat om en hyrestid på ett år så ska andrahandhyresgästen få bo kvar i din lägenhet ett år. I detta exempel då hyrestiden överskrider nio månader måste du säga upp hyresgästen efter nio månader för att hon/han ska flytta ut efter ett år. Görs inte det förlängs avtalet automatiskt vid avtalstidens utgång. Är avtalstiden däremot kortare än nio månader så behövs ingen uppsägning, utan avtalet går ut den tid ni avtalat. Detta enligt JB 12:3§ 2 st. se http://www.lagen.nu/1970:994. Sammanfattningsvis kan man konstatera att du enligt lag måste vänta med att sälja din lägenhet tills avtalet med din hyresgäst löper ut. Beroende på avtalstidens längd måste du även iaktta uppsägningstiden på tre månader för att hyresgästen ska flytta ut vid rätt tidpunkt. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000